Polityka prywatności

Zakres działania

Deklaracja ma na celu poinformowanie użytkowników tej strony internetowej o rodzaju, zakresie i celu zbierania i używania danych osobowych przez operatora strony interentowej zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych osobowych i z ustawą o telemediach Operator witryny, bardzo poważnie traktuje Państwa prywatność i traktuje Państwa dane osobowe w sposób poufny i zgodny z prawem. Prosze jednak pamiętać, że transmisja danych w Internecie może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona przed dostępem nieznajomych nie jest możliwa do zrealizowania.

Operator strony lub dostawca strony zbiera dane o dostępie do strony i zapisuje je jako "pliki dziennika serwera". Rejestrowane są następujące dane: Odwiedzona strona internetowa

Zebrane dane służą wyłącznie celom statystycznym i ulepszeniu strony internetowej. Jednak operator strony zastrzega sobie prawo do retrospekcji sprawdzania logów serwera, jeśli konkretne dowody wskazują na niezgodne z prawem wykorzystanie. Ta strona korzysta z plików cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu. Twoja przeglądarka uzyskuje dostęp do tych plików. Korzystanie z plików cookie zwiększa łatwość obsługi i bezpieczeństwo tej witryny.

Pliki cookie

Popularne przeglądarki oferują opcję nie zezwalania na pliki cookie. Uwaga: Nie ma gwarancji, że będziesz w stanie uzyskać dostęp do wszystkich funkcji tej strony internetowej bez ograniczeń, jeśli dokonasz odpowiednich ustawień.

Obsługa danych osobowych

Operator strony gromadzi, używa i przekazuje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to dozwolone prawem lub jeśli wyrazisz zgodę na zbieranie danych. Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje, które są wykorzystywane do identyfikacji Twojej osoby i które można powiązać z Tobą - takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Obsługa danych kontaktowych

Jeśli skontaktujesz się z operatorem strony za pośrednictwem dostępnych opcji kontaktu, Twoje dane zostaną zapisane, aby można je było wykorzystać do przetworzenia i odpowiedzi na żądanie. Bez Twojej zgody dane te nie będą ujawniane stronom trzecim. Prawa użytkownika: informacje, poprawianie i usuwanie Jako użytkownik otrzymasz na swój wniosek bezpłatne informacje o tym, które dane osobowe są przechowywane na Twój temat. Jeśli twoje zgłoszenie nie jest sprzeczne z prawnym obowiązkiem zatrzymywania danych (np. Zatrzymywanie danych), masz prawo do poprawiania nieprawidłowych danych i blokowania lub usuwania swoich danych osobowych.

z powrotem